Haarlem Amsterdam

Willem van Genk (1927-2005) wordt gezien als de beroemdste outsider-kunstenaar die Nederland heeft voortgebracht. Wat Berlage is voor de architectuur en Sandberg voor de museumwereld, is Van Genk voor deze steeds bekendere kunstvorm.

Stichting Willem van Genk beheert een kerndeel van het werk van deze kunstenaar. Daarnaast richt de Stichting zich op het vergroten van zijn bekendheid en kunstenaarschap. Dit doen ze door middel van het ondersteunen en stimuleren van culturele activiteiten.

Bezoekadres Haarlem

Haarlem
Het Dolhuys
Schotersingel 2
2021 GE Haarlem

Collectiebeheer

Stichting Willem van Genk en het Museum van de Geest werken hierbij innig samen om het nagelaten oeuvre van Van Genk zo goed mogelijk te beheren en toegankelijk te maken voor publiek, onderzoekers en kunstprofessionals. Sinds enkele jaren is er sprake van een samenwerking met Museum van de Geest. Hierdoor is de zorg voor de collectie van de Stichting door het museum op het niveau van de geldende museale standaarden gebracht.

Het beheer en het behoud worden door het museum uitgevoerd. Ook het bruikleenverkeer wordt vanuit deze organisatie verzorgd. Lees hier meer over de werken van Willem van Genk.

Bestuur Stichting Willem van Genk

De stichting is een juridisch zelfstandige eenheid met een eigen bestuur. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door verschillende personen met enerzijds een sterke betrokkenheid bij het werk van Van Genk als ook bestuurlijke ervaring.

Voorzitter is de heer Hans Looijen, tevens directeur van Museum van de Geest. In het laatste kwartaal van 2020 is de heer Marnix Mol (van beroep jurist) bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, in het eerste kwartaal van 2021 werd hij als algemeen lid van het bestuur benoemd. Het Bestuur volgt bij de uitoefening van haar taken de Code Cultural Governance en de Fair Practice Code.

Audiotour: Woest – Willem van Genk

Financiën

Het vermogen van Stichting Willem van Genk bestaat uit de eigendom van werken van Willem van Genk. De Stichting beschikt over de ANBI-status. De grootste kostenpost is collectiebeheer en ontsluiting. Deze kosten worden gedragen door Museum van de Geest. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Er is dan ook sprake van een zeer bescheiden kasstroom.

De Stichting kende in 2021 nauwelijks uitgaven, enkel wat kleinere posten waaronder bankkosten en abonnementsgelden. In 2021 verkreeg de stichting geen inkomsten.

Jaarcijfers 2020 en 2021

Documentatie

Uitgaven

 • Nico van der Endt, ‘The Power of Willem van Genk’, in: Raw Vision 3 (1990), blz. 16-23.
 • Dick Walda, Koning der stations. Episoden uit het leven van Willem van Genk, Amsterdam 1997 (tweede, geheel herziene druk 2019).
 • Ans van Berkum e.a., Willem van Genk, een getekende wereld, Zwolle 1998.
 • Yorck Förster en Peter Cachola Schmal (red.), Heterotopia. Arbeiten von Willem van Genk und anderen, Frankfurt 2008.
 • Museum Dr. Guislain / Stichting Willem van Genk, Willem van Genk bouwt zijn Universum, Tielt 2010.
 • Jack van der Weide, ‘Het wereldwijde web van Willem van Genk’, in: Ons Erfdeel 57 (2014), 4, blz. 112-115.
 • Nico van der Endt, Willem van Genk. Kroniek van een samenwerking, Eindhoven 2014.
 • Jack van der Weide, ‘Nieuwe avonturen van Willem van Genk. Biografische notities’, in: Tijdschrift voor Biografie 5 (2016), 1, blz. 67-75.
 • Hans Looijen e.a., Woest. Willem van Genk 1927-2005, Amsterdam 2019.
 • Ans van Berkum, ‘Collage of Hate. An analysis of one of Willem Van Genk’s most complex works’, in: Raw Vision 102 (2019), blz. 46-53.
 • In 2024 verschijnt de biografie De eenheid van het spinnenweb. Willem van Genk (1927-2005), door Jack van der Weide.
Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.