Haarlem Amsterdam

Sint-Jacobskapel

De Sint-Jacobskapel (ca. 1319-1477). Hier is het allemaal begonnen. Dit was ooit een kapel, gewijd aan Sint-Jacob, schutspatroon van reizigers en pelgrims. Wie op weg was langs de noordzuidroute door Holland, kon hier even rusten en bidden.

Verderop lag Haarlem, dat na ca. 1350 rond de kapel een ‘leprozerie’ stichtte, een opvanghuis voor melaatse burgers. Het was niet de eerste Haarlemse leprozerie. Rond ca. 1250 was de stad al begonnen melaatsen af te zonderen, hoewel de ziekte niet erg besmettelijk was.

Ook andere steden stichtten leprozerieën buiten de muren, hiertoe aangemoedigd door de Kerk, die melaatsen als ‘onrein’ beschouwde. In de zeventiende eeuw verdween lepra uit onze gewesten.

Tegenwoordig zit in de vroegere kapel Museumcafé Thuys gevestigd. Bewonder onder het genot van een kop koffie of thee het glaskunstwerk Stralen door de broze geest of bekijk de mogelijkheden voor zakelijke verhuur.

Onderdeel van tentoonstelling

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.