Haarlem Amsterdam

See through us

Haar nomadische achtergrond stelt Blok in staat verschillende culturen en identiteiten vast te leggen in haar werk. Vervolgens probeert ze daarmee de structuren van de gevestigde orde uit te dagen. Blok toont ons beelden waar een sociaal taboe op rust en wil daarmee uitdragen dat iedereen zichzelf mag zijn.

See Through Us

Met haar werk onderzoekt ze onderwerpen als identiteit, gender, seksuele verscheidenheid en cultuur met poëtische en confronterende beeldtaal. Ze hoopt op meer erkenning voor mensen die niet geaccepteerd worden zoals ze zijn, personen die door sociale druk uit hun directe omgeving niet zichzelf kunnen zijn.

See Through Us laat portretten zien van mensen uit de Regenboog-community in Turkije, in een veilige omgeving, zoals ze werkelijk willen zijn.