Haarlem Amsterdam

Museum van de Geest werkt met steun van de gemeente Haarlem aan het meerjarige project Boegbeeld, dat invulling geeft aan het gemeentelijke Cultuurplan. Doel van het project is het verbinden van zorg en kunst, in de vorm van verschillende deelprojecten. Met het NOVA college in Haarlem, afdeling Care, gaven we invulling aan de vraag: hoe kunnen we op school mentale gezondheid onder de aandacht (blijven) brengen? En hoe pak je dat als organisatie aan?

Lancering Toekomstwand

We organiseerden onder andere een lancering van de Toekomstwand tijdens de landelijke Week van de Mentale Gezondheid in 2022. Tijdens deze kick-off waren alle studenten aanwezig, net als de GGD en medewerkers van het Museum van de Geest.

De studenten onthulden de wand – een kunstwerk die in andere vorm ook te vinden is in het Museum – en nodigden andere studenten uit om vooral de wand te bekijken maar ook om de ‘wolken’ in te vullen. Diezelfde dag merkte de schoolleiding op dat er al ‘wolkjes’ werden ingevuld en opgehangen door diverse leerlingen.

In gesprek

In de periode die volgde, zijn de ingevulde wolkjes onder andere als aanleiding gebruikt voor gesprekken in de klas. Niet alleen leerkrachten zagen de opmerkingen die gemaakt werden door leerlingen op de Toekomstwand als aanleiding om in gesprek te gaan, in de mentoruren waren het ook de leerlingen zélf die een gesprek startten.

Intern is deze pilot dan ook zeer positief ontvangen, door zowel studenten, leerkrachten en de schoolleiding. En ook andere scholen waren enthousiast en benaderden het Museum van de Geest met de vraag of zij ook zo’n Toekomstwand kunnen bestellen. Daarnaast heeft de regionale media een aantal keer aandacht besteedt aan deze pilot.

In totaal zijn er op de Toekomstwand vele wolkjes ingevuld. Een lijst met de teksten die zijn opgeschreven is hier te downloaden.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.