Haarlem Amsterdam

PinkRoccade HealthCare wordt Geestverwant van Museum van de Geest

8 februari 2024

Museum van de Geest is uniek in zijn aanbod en betekenisgeving binnen en buiten de ggz. De museumlocaties in Haarlem en Amsterdam zijn meer dan een bewaarplaats van het verleden van de ggz. Het wonder, talent en de veerkracht van de geest wordt er geagendeerd. Mensen en partijen komen er samen om openheid en begrip te creëren voor elkaar. Zo draagt het museum bij aan een inclusieve samenleving die uitgaat van neurodiversiteit.

Gezamenlijke missie

PinkRoccade HealthCare en Museum van de Geest zien het als een gezamenlijke missie om ieder vanuit eigen expertise bij te dragen aan de geestelijke gezondheidszorg; innovatief en met een sociale blik op maatschappelijke problemen het verschil willen maken.

Het museum is bij het invullen van deze doelstelling mede afhankelijk van externe financiering en is dan ook ontzettend blij om Pink Roccade als Geestverwant van het museum te mogen verwelkomen.

Als PinkRoccade HealthCare, en PinkRoccade GGZ in het bijzonder, bundelen we onze krachten samen met het Museum van de Geest. Samen dragen we ieder op onze eigen manier bij aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. En zetten we ons in voor het bespreekbaar maken van mentale gezondheid in de breedste zin van het woord.

— Karin Dijkstra, Managing Director PinkRoccade GGZ

Gezamenlijke inspanning

Mentale gezondheid gaat de hele samenleving aan. PinkRoccade HealthCare en Museum van de Geest trekken daarom vanaf nu samen op in het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid, het vergroten van mentale veerkracht en maatschappelijke acceptatie.

In de komende periode onderzoeken beide organisaties welke projecten hieraan kunnen bijdragen, om met gezamenlijke inspanning een maatschappelijke verandering in gang te zetten.

Het kunstwerk tussen je oren

Als Museum van de Geest zijn we gefascineerd door het kunstwerk tussen je oren. Want niets is kleurrijk, krachtig en tegelijkertijd zo kwetsbaar als de menselijke geest.

Met kunst- en cultuurprogramma’s maken we mentale gezondheid bespreekbaar en activeren een open geest: fysiek en online, in de klas, op het werk én door de samenwerking met onze Geestverwanten.

Tekenmoment Geestverwant PinkRoccade HealthCare
Ondertekening Universele Verklaring van de Open Geest door Karin Dijkstra, Managing Director Geestverwant PinkRoccade HealthCare

Over PinkRoccade HealthCare

PinkRoccade HealthCare zet zich door middel van ICT samen met haar klanten en partners in voor optimale ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg. Waardoor de zorgprofessionals meer tijd en aandacht kunnen besteden aan het behandelen en zorgen. Maatschappelijke relevantie is voor PinkRoccade HealthCare een belangrijke drijfveer, net als voor Museum van de Geest.

Geestverwant

Help mee om het succes van Museum van de Geest uit te bouwen en de dialoog over mentale gezondheid te bevorderen. Jouw steun is cruciaal. Word onderdeel van ons verhaal en maak een verschil voor de geesten van velen als Geestverwant. Bekijk de mogelijkheden.

Op de foto: Hans Looijen, Directeur Museum van de Geest en Karin Dijkstra, Managing Director PinkRoccade GGZ.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.