Haarlem Amsterdam

Workshop Inclusie ‘anders denken, meer zien’

Over diversiteit, vooroordelen, stigma en hokjesdenken

Bewustwording van de werking van stigma, je eigen vooroordelen en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid zijn de ingrediënten voor succesvolle inclusie, ook op het gebied van mentale gezondheid.

In deze workshop delen we kennis over vooroordelen en stigma bij psychische diversiteit en ervaar jezelf hoe het is om in een hokje te worden geplaatst. Met de juiste informatie, de juiste inzichten, een open blik en een dosis creativiteit gaan we met elkaar aan de slag en kunnen we door anders te denken, meer zien.

Diversiteit en inclusie, zonder stigma

Diversiteit en inclusie bevorderen is een belangrijke taak voor organisaties en instellingen gericht op publiek, zorg en cultuur. Met de code Diversiteit en Inclusie maakt de cultuursector ruimte voor een gelijkwaardige sector. Inclusiviteit- en diversiteitsbeleid staat op de agenda van gemeenten in het hele land én is een agendapunt voor diverse uiteenlopende organisaties. Goed nieuws, echter als het gaat over inclusie worden mensen met mentale klachten of een psychische kwetsbaarheid regelmatig vergeten. En als het gaat over mentale kwetsbaarheid bestaat er vaak een extra belemmering voordat er sprake is van inclusie: stigma.

Stigmatisering zit diep verankerd in ons denken en doen. Want over psychische aandoeningen bestaan veel misvattingen en vooroordelen. Hierdoor krijgen mensen met een psychische aandoening, naast de confrontatie met hun eigen kwetsbaarheid, ook te maken met stigma in de samenleving, wat grote gevolgen heeft. Veel mensen zijn zich niet bewust van stigma. Vaak ben je je niet bewust van je eigen negatieve vooroordelen. Terwijl die wel in de weg kunnen staan als je je bezig houdt met diversiteit en inclusie.

Wat gaan jullie doen?

  • We gaan het hebben over mentale gezondheid en de vooroordelen die bij dit onderwerp om de hoek komen kijken.
  • We vertellen meer over de rol van kunst en cultuur, over de werking van stigma en toetsen jouw eigen vooroordelen.
  • De training is interactief en laagdrempelig. Onderdeel van de training is het spel: ‘Hokjesdenken’.

Voor wie?

De workshop is geschikt voor alle organisaties die (voornemens zijn) zich bezig (te) houden met inclusie, diversiteit en, of mentale gezondheid. Zowel van de eigen organisatie en het publiek wat ze aanspreken. Deze workshop is interactief, laagdrempelig en geschikt voor gemengde groepen en teams.

De workshop is te boeken bij een bestaande reservering bij Museum van de Geest | Haarlem of als losse workshop. Na de workshop is een tour door het museum met een audio device mogelijk.

Praktische informatie

  • Duur: één dagdeel* (inclusief tour met audio device door het museum).
  • Kosten: opvraagbaar via reserveringen@museusemvandegeest.nl.
  • Een zaal, lunch of tour kan eventueel worden bijgeboekt.
  • De workshop is het meest geschikt voor 8-15 personen (maximaal 20).
  • De workshop kan ook plaatsvinden in de eigen organisatie.

Museum van de Geest

Museum van de Geest streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten. We stellen stereotype beelden ter discussie om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, en daardoor worden afgewezen en buitengesloten, zowel in het heden als het verleden.

We streven naar een veerkrachtige samenleving waar we omkijken naar onze eigen mentale gezondheid en die van de ander. In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Museum van de Geest wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming door bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

*De workshop Inclusie ‘anders denken, meer zien’ wordt ook aangeboden in de vorm van een training. Deze training duurt dan een dagdeel, waarbij er meer ruimte is voor kennisoverdracht en dialoog over de mogelijkheden van inclusie binnen de eigen organisatie. Een tour door het Museum is inbegrepen.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.