Haarlem Amsterdam
Over het hoofd gezien

Zorgen voor de geest in coronatijd

Over het hoofd gezien

Zorgen voor de geest in coronatijd

Online

Over het hoofd gezien is een interactieve online-tentoonstelling over zorgen voor de geest in coronatijd. De pandemie is van grote invloed op onze mentale gezondheid. Maar wat betekent dat voor hulpverleners en cliënten in de Geestelijke Gezondheidzorg? Verhalen over slagkracht, wanhoop, angst en veerkracht, vastgelegd in indrukwekkende foto’s en webdocumentaires, laten je een wereld zien die tijdens de crisis over het hoofd is gezien.

Over het hoofd gezien

De pandemie, die ons al ruim een jaar in de greep houdt, is van grote invloed op onze mentale gezondheid. Maar wat betekent dat voor hulpverleners en cliënten in de Geestelijke Gezondheidzorg? Verhalen over slagkracht, wanhoop, angst en veerkracht, vastgelegd in indrukwekkende foto’s en webdocumentaires, laten je een wereld zien die tijdens de crisis over het hoofd is gezien.

Over het hoofd gezien is levende geschiedenis. Gedurende de pandemie en in de nasleep ervan zijn verhalen te zien uit een sector die veelal gesloten blijft voor buitenstaanders. Mensen die vaak worden vergeten krijgen een stem. Zo lees je de corona-ervaringen van daklozen, vluchtelingen en slachtoffers van huiselijk geweld.

Unieke periode in de geschiedenis

De webdocumentaires schetsen een inspirerend beeld van gedreven en betrokken zorgprofessionals. Deze professionals behandelen mensen met een psychische kwetsbaarheid met innovatieve online-therapieën. Met deze multimediale expositie leggen we een unieke periode in de geschiedenis vast. Het erfgoed van zorgen voor de geest ten tijde van corona.

Wat zijn jouw ervaringen. Hoe zorg jij voor je geest in coronatijd? Wat is er volgens jou over het hoofd gezien? Deel een foto, object, tekst of bijzonder moment waaraan je denkt als het gaat over de coronapandemie.

Historisch perspectief

Deze gedeelde verhalen worden door ons gecollectioneerd. Een selectie van de verhalen wordt onderdeel van de online expositie. Onderdeel van de online expo zijn ook objecten uit de collectie van Museum van de Geest | Haarlem, die Over het hoofd gezien in historisch perspectief plaatsen. Je ziet o.a. de vuilbrief en de klepper, objecten die in de Middeleeuwen werden gebruikt om mensen met lepra te markeren.

Over de makers en het project

‘Over het hoofd gezien’ is een initiatief van de opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS), in samenwerking met fotograaf Inge Hondebrink, journaliste Stephanie Bakker en Museum van de Geest.

Directeur Rob Bakker van GGZ-VS: “Al gauw zag ik dat corona een zware wissel trekt op zowel verpleegkundigen als cliënten. Zeker in het begin van de crisis was er nauwelijks aandacht voor mentale gezondheid, we werden letterlijk ‘over het hoofd gezien’. De coronapandemie is een belangrijke periode in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Met deze online-tentoonstelling schetsen we een mooi beeld van een geëngageerde beroepsgroep en de veerkracht van mensen met een psychische kwetsbaarheid.”

Multimediale verhalen

De multimediale verhalen, deels gebaseerd op een serie gepubliceerde artikelen in Trouw, vind je op expo.museumvandegeest.nl een website van Museum van de Geest. De tentoonstelling is een groeiproject: er komen dus nog meer verhalen bij. Deze werkwijze geeft de mogelijkheid om in te haken op de actualiteit terwijl er verder onderzoek wordt gedaan naar corona in de GGZ.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.