Tang Meng

Ondanks deze cijferfascinatie kon hij echter niet meekomen met de rekenlessen. Maar ook andere lessen waren voor hem niet te volgen, waardoor hij nu geen onderwijs meer krijgt. Hij lijkt zich nu te concentreren op berekeningen, in de hoop dat hij weer naar school kan. Hij tekent cijfers op elk materiaal wat voor handen is. Doordat hij werd aangemoedigd door zijn familie is hij steeds vaker ook andere kunstvormen uit gaan proberen. Zijn werken staan vol geheimzinnige codes waarin voor de ‘gewone’ kijker enkel cijfers en strepen te herkennen zijn. Meng nam in 2014 deel aan Art Macao.

Delen