Haarlem Amsterdam

GGZ interview: "Er is te weinig aandacht voor rouw"

13 december 2022

Ruim 2,5 jaar na de uitbraak van de pandemie blijkt dat jongeren het diepst zijn geraakt door de coronacrisis. Klachten over angst, depressies, eetstoornissen en suïcidale gedachten zijn explosief gestegen. Museum van de Geest besteedt in haar programma extra aandacht aan de mentale gezondheid van jongeren. Ook managers uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) delen hun visie.

In dit interview is Jozien Snijders (bestuurder van Youz, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Parnassiagroep) aan het woord.

Als er straks een nieuwe pandemie uitbreekt, wat betekent dat voor de mentale gezondheid van jongeren? 

“Of er nu wel of geen nieuwe coronacrisis volgt, de komende twee jaar moeten we extra aandacht besteden aan de mentale gezondheid van jongeren. De jeugd heeft een flinke deuk gehad en we moeten ervoor waken dat we te snel doen alsof alles weer normaal is”.

Waar moeten we alert op zijn?

“Het afgelopen jaar was er veel meer schoolverzuim, daar moeten we ook het komend schooljaar alert op blijven. Vooral de kwetsbare groep – denk aan jongeren met een angststoornis of autisme – heeft nog steeds moeite om weer mee te doen. Ze hebben een achterstand opgelopen op school, die is nog steeds niet ingehaald. Ook signaleren we een toename van verslaving onder jongeren: game-, alcohol- en lachgasverslaving. Dat laatste legt je hele zenuwenstelsel lam met alle gevolgen van dien. Deze problemen zijn tijdens corona ontstaan en zijn nog steeds niet weg”.

Heeft u het gevoel dat we zaken over het hoofd zien?

“Er is naar mijn idee veel te weinig aandacht voor rouw. Tijdens corona zijn er veel grootouders alleen gestorven; dat kan ook veel impact hebben op kinderen. In de Verenigde Staten en Italie is daar veel aandacht voor; in Nederland hoor je daar nauwelijks over. Verder maak ik mij op de lange termijn zorgen over Kopp-kinderen: kinderen van ouders met psychische problemen. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben meer risico op angst- en depressieklachten. Bij sommigen zien wij nu al dat ze tijdens de pandemie schade hebben opgelopen. Ook dat is niet over nu alles weer mag”.

U blijft hameren op permanente aandacht voor mentale gezondheid.

“Zeker! Zoals gezegd, we moeten minimaal nog twee jaar extra waakzaam zijn. Tijdens de coronaperiode waren er meer scheidingen, maar minder meldingen van huiselijk geweld. Dat is gek, want die cijfers zijn al jarenlang hetzelfde. Maar ook hier geldt: als kinderen niet op school komen, wordt mishandeling ook nauwelijks zichtbaar. Begrijp mij goed: ik wil geen paniek zaaien, maar ik wil graag dat we alert zijn op signalen die gaan over mentale gezondheid van jongeren. Dus als een leerling teruggetrokken is of veel spijbelt, ga er achteraan, probeer gevoelens bespreekbaar te maken. Als Museum van de Geest spelen jullie daar een hele belangrijke rol in”.

Word Up

Museum van de Geest besteedt in haar programma extra aandacht aan de mentale gezondheid van jongeren. Met Word Up krijgen jongeren door middel van kunsteducatie inzicht in hoe hun hoofd werkt. Samen gaan we op zoek naar woorden, die vertellen hoe je je echt voelt. Word Up vindt zowel op school als in het museum plaats. Datzelfde geldt voor The Young Mind Academy: een combinatie van online lessen over mentale gezondheid op school en een tour door het museum.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.