Eenmalige bijdrage

Steun het Museum van de Geest met een eenmalige bijdrage

Werk naar vermogen

Op naar een betaalde baan

'In dit museum kan ik mezelf zijn'

In ons project ‘Werk naar vermogen’ willen we mensen met een psychische achtergrond of verstandelijke beperking begeleiden naar een betaalde baan. Wij bieden hen een werkervaringsplaats aan en stomen hen klaar voor de arbeidsparticipatie. Daarvoor hebben wij contact met diverse organisaties, zoals de ´Angst Dwang en Fobie´ stichting. Vanuit een veilige leeromgeving willen we de deelnemers begeleiden, stimuleren en motiveren.

Met Werk naar Vermogen wil het Museum van de Geest een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare mensen en verstandelijk gehandicapten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door hen specifieke ondersteuning te bieden kunnen zij weer deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.

Delen