“Onze musea zijn meer dan een bewaarplaats van het verleden. We agenderen het wonder, talent en de veerkracht van de geest. Mensen en partijen brengen we samen om openheid en begrip te creëren voor elkaar. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving die uitgaat van neurodiversiteit.”

Missie

Stichting Het Dolhuys streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Stichting Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

Stichting Het Dolhuys

De twee locaties van het Museum van de Geest, in Amsterdam en Haarlem, worden geëxploiteerd door Stichting Het Dolhuys. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen (financiële) beloning. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de vaste staf van Stichting Het Dolhuys zijn conform de cao GGZ. Salariëring van de directie is conform de WNT en zit ruim onder het plafond van de bepaling van het bezoldigingsmaximum voor de culture sector.

Raad van Toezicht-leden
Marnix Mol, Legal Counsel (interim voorzitter)
Diederik Six, CompaNanny
Marie-Luce Bree, Directeur Grachtenfestival
Betty Kooijman, Raad van Bestuur / CFO Parnassia Groep
Sam Schoch, Bestuurder GGZ Rivierduinen

Jaarcijfers en verslagen

Code Fair Practice
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017
Jaarverslag 2016
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Jubileumuitgave 2015
Jubileumuitgave 2015 – English

 

Delen
Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites
Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om onze bezoekers relevante marketing informatie te tonen