Albino Braz

Albino Braz is afkomstig uit Italië, maar besluit zich te vestigen in Brazilië, waar hij op latere leeftijd de diagnose schizofrenie krijgt. In 1934 wordt hij opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis Juqueri in São Paulo, waar hij zestien jaar verblijft, tot aan zijn dood. Zijn tekeningen in potlood en kleurpotlood stellen meestal naakte figuren voor van indrukwekkende afmetingen, omringd door echte en denkbeeldige dieren. Vaak hebben deze taferelen een episch karakter, waarbij de hoofdpersoon zijn of haar dominantie over een dier of iemand van het andere geslacht demonstreert door met een werktuig, bloem of ander dier te zwaaien.

Delen