Haarlem Amsterdam

Marit Westerhuis

Marit Westerhuis

Illustrator

Marit Westerhuis is geboren in Groningen en woont sinds vijf jaar in Amsterdam. Haar werk in de tentoonstelling is haar afstudeerproject. Het eerdere werk van Marit Westerhuis ging over haar eigen lichaam en de rol van technologie. Voor haar masterproject aan het Frank Mohr Instituut, met als thema ‘quantified self’, onderwierp ze zich met behulp van zelfgebouwde meetapparatuur aan een ingrijpend regime van (zelf)onderzoeken.

Prehistorische technologie

Tijdens een tweejarige postdoctorale residency aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam verbreedde ze de thematiek van haar werk. Technologie en de snelheid van technologische vooruitgang blijven haar fascineren.

Westerhuis richt zich ook steeds meer op prehistorische technologie, die ze verweeft met onderwerpen als occultisme, alchemie en het bovennatuurlijke, die op gespannen voet lijken te staan met de moderne vooruitgangsideologie en het geloof in technologie.

Kunstwerken