Haarlem Amsterdam

Kiki Smith

Kiki Smith

Kunstenaar

Kiki Smith (1954) is een in Neurenberg in West-Duitsland geboren Amerikaanse kunstenaar wiens werk de thema’s seks, geboorte en regeneratie behandelt.

Werk van Kiki Smith

Fragiel is het woord dat je door de werken van Smith heen leidt. Even fragiel als de positie van vrouwen was. In al die eeuwen dat vrouwen niets anders werd gegund dan een leven als moeder en huisvrouw.

In haar werk inventariseerde ze haar positie als vrouw vanuit het lichaam, met vloeistoffen als urine en menstruatiebloed. Abortus doemde op in de bronzen sculptuur Womb (1986), waarin niets te zien was als je de gezwollen baarmoeder opende.

Girl with Stars (2004) / Promising (2018)

De sterren in deze beide werken verwijzen naar de mythologie die ze zelf maakte. Net als inheemse volken, is zij haar eigen mythes gaan maken en heeft deze getekend. Het gaat in het werk van de kunstenares juist niet om getallen, maar om het uitbreken van schema’s. Girl with Stars (2004) en Promising (2018) laten zien dat niet alles in cijfers te vatten is.

Kunstwerken