Haarlem Amsterdam

Henri Salingardes

Henri Salingardes

Kunstenaar

Henri Salingardes werkt als kapper, eerst in zijn geboorteplaats en daarna in Parijs. In 1922 koopt hij een klein hotel in een dorp in Tarn; daarnaast koopt en verkoopt hij antiquiteiten.

Op vierenzestigjarige leeftijd begint hij kleine reliëfmedaillons van cement te maken, met op de ondergrond afdrukken van blaadjes. Hij beschildert het cement met okerpoeder en versiert deze voorstellingen van vogels, menselijke figuren en antropomorfe vormen soms met glas, verf of bont.

Tentoonstellingen