Haarlem Amsterdam

Werken van Henri Filaquier

De onderwerpen van Henri Filaquier’s werken zijn geïnspireerd op het dagelijks leven. Ze zijn uitgevoerd in potlood – een molen, kerkkaarsen, dieren – waarbij de betekenis van elk onderwerp er direct in de tekening bij is geschreven.

Beschrijving Filaquiers werk

Dichter Gaston Puel wees Dubuffet op het werk van Henri Filaquier. Hij beschrijft hem in zijn brieven als volgt: “Gehuld in doek, met een kepi (pet) op, glinsterend met medailles (…), verlaat hij zijn huis om 8 uur ’s ochtends. (…) Zodra er iemand op de drempel verschijnt, schreeuwt hij hun naam uit en begroet hij ze joviaal. Zonder na te laten om zijn aanstaande huwelijk, de bruidsschat van zijn bruid en de daden tijdens zijn huwelijksnacht aan te kondigen. Hij kent de namen van alle zesduizend inwoners van zijn stad.” Zijn werk wordt door Gaston Puel in 1948 geschonken aan Jean Dubuffet.