Haarlem Amsterdam

Kunst van Maissoneuve

Pascal-Désir Maissoneuve staat bekend om zijn anarchistische en antiklerikale opvattingen. Kunst van Maissoneuve bestaat uit beeltenissen van vorsten en politici met behulp van schelpen, bijeengehouden met gips, in 1927/1928.

Geleidelijk verdwijnt de parodie naar de achtergrond en maakt plaats voor filosofische onderzoekingen rond het thema gezicht en gezichtsuitdrukkingen.

Populariteit Kunst van Maissoneuve

Jack Senné, een schilder en verzamelaar van Folklore, woont in Bordeaux en kent Pascal-Désir. Als hij Jean Dubuffet, André Breton en Benjamin Péret ontmoet op een rommelmarkt in Parijs in 1948, willen zij alle drie werk kopen van Pascal-Désir Maisonneuve.

Jack Senné informeert Dubuffet dat hij bij André Lhote meer werk kan verkrijgen. Dubuffet schaft uiteindelijk negen werken aan en vraagt Jack Senné om een biografie over Pascal-Désir Maisonneuve te schrijven.