Haarlem Amsterdam

Forensic Burial Map of Cadaver

Lartigue neemt het overgangsgebied tussen leven en dood als hun focus om bestaande categorieën op te blazen in Forensic Burial Map of Cadaver after exhumation, study #2 & #4.

Grens vervagen

De tekeningen dienen als documenten van een forensisch proces van opgraven en in kaart brengen van een lijk en tonen een soort geografische kaart, die de grenzen tussen de aarde en het lichaam doet vervagen.