Locatie Haarlem

28 december 2022

Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

Het Museum van de Geest in Haarlem en Amsterdam zoekt – vanwege het vertrek van de huidige voorzitter – een nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht (m/v/x) voor 4 vergaderingen per jaar.

Vacature voor een Onbezoldigde functie
Sluitingsdatum: 06-02-2023

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat – inclusief de voorzitter – uit vijf leden.

De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert hij als klankbord. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden.

De Raad van Toezicht hanteert de relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Het Museum van de Geest gelooft in de kracht van het verschil. Daarom streven we ernaar dat deze vernieuwing van de Raad van Toezicht leidt tot een sterkere afspiegeling van onze samenleving.

De sfeer en wijze van omgang zijn open en professioneel, de Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en inclusie zijn daarbij belangrijke pijlers.

Van het nieuwe lid verwachten wij dat zij/hij/x naast specifieke competenties, voldoet aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst.

Algemeen profiel voor elk lid

Het is van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie in lobby en fondswervingsactiviteiten bij te staan. Een lid beschikt over een eigen bestuurlijk, politiek dan wel netwerk in het bedrijfsleven dat relevant is voor het Museum van de Geest en is bereid dit in te zetten voor de Stichting. Elk bestuurslid tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden.

Daarnaast is het van belang dat elk lid affiniteit heeft met vraagstukken rond inclusie en neurodiversiteit conform de inhoudelijke visie en missie van het Museum van de Geest.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht Stichting

  • Heeft een netwerk in de (landelijk) politiek bestuurlijke omgeving;
  • Steunt (cultureel) ondernemen;
  • Heeft op hoofdlijnen kennis van bedrijfsvoerings-, financiële beheers- en rapportage -systematiek;
  • Met hart voor kunst en cultuur;
  • Kent de zorg (met name GGZ en VG organisaties), de belangrijke partners van de Stichting;
  • Wil de visie van de Stichting uitdragen;
  • Bezit bestuurlijke kwaliteiten met oog voor de verhouding tussen betrokkenheid en afstand en de invulling van de rol van toezichthouder;
  • Is in staat met de andere leden te functioneren als een team;
  • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken en hecht aan draagvlak voor besluitvorming;
  • Competenties: netwerker, teamgericht, betrokken, communicatief, inspirerend, genereus.

Over Museum van de Geest

Wij zijn het Museum van de Geest. We zijn gefascineerd door het kunstwerk tussen je oren. Want niets is zo divers, uniek, krachtig en tegelijkertijd zo kwetsbaar als de menselijke geest. Museum van de Geest | Haarlem heeft de Museum of the Year Award 2022 gewonnen. Deze prestigieuze museumprijs bekroond innovatieve visies in de museumsector. De prijs is dan ook van ongekende waarde en een belangrijke erkenning voor het vernieuwde museum.

We zijn niet een museum van OOH en AAH. We zijn een museum van HUH en WOW. We maken ons hard voor inclusiviteit en een (kunst)wereld zonder uitsluiting en stigmatisering. Aan de hand van persoonlijke verhalen, historische objecten, kunst en wetenschap, dagen we het publiek uit om met een open blik naar de eigen geest te kijken én die van anderen. Erbij horen en meedoen, ongeacht hoe iemand zich voelt, eruitziet of zich gedraagt, is het fundament van onze nieuwe vaste opstelling. We dragen bij aan maatschappelijke acceptatie, mentale veerkracht en een inclusieve samenleving.

Procedure

De werving is een open procedure. Voor vragen of interesse nodigen wij kandidaten uit te reageren via Hans Looijen, met als bijlage een brief met motivering en een (verkort) cv, waarna een gesprek met twee raadsleden volgt.

Je kunt solliciteren door je brief en cv (liefst in pdf) voor maandag 6 februari 2023 te mailen naar directiesecretatiaat@museumvandegeest.nl onder vermelding van ‘vacature Raad van Toezicht’.

Delen
Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites
Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om onze bezoekers relevante marketing informatie te tonen